24 Αυγ 2022

ΒΙΒΛΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ε.1 ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΙΚΗΣ

Ε.2 ΣΥΝΟΛΑ

 1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

2.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΤΑΞΗ 

2.3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ 

2.4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΡΙΖΕΣ

3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

3.2 Η ΕΞΙΣΩΣΗ Χ^ν =α

3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

4.3 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΗΛΙΚΟ 

5.1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

5.4 ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΙΣΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx+β

6.4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 

6.5 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Y=AX^2 

7.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 

7.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Y=AX^2+BX+Γ

8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ-ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

1.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ  

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

1.5 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

2.2 ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ -ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  

3.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υ=ΑΧ 

3.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υ=ΑΧ+Β 

3.5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑ

4.2 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

4.4 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  

4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.1 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΦΑΝΕΙΑΣ 

1.2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1.3 ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

1.4 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

2.1 ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 

2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 

2.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ,ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ 

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 30,45 ΚΑΙ 60 

2.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 

2.6 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

 3.1 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

3.3 ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ 

3.4 ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ 

3.5 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

3.6 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

4.1 ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 

4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

4.5 Ο ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

4.6 Η ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

4.7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ


ΒΙΒΛΙΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

1.2 ΜΟΝΩΝΥΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 

1.3 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ-ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

1.5 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

1.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

1.7 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 

1.8 Ε.Κ.Π ΚΑΙ Μ.Κ.Δ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.9 ΡΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.10 ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 ΕΞΙΣΩΣΗ AX+B=0 

2.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

2.4 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

2.5 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ -ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ

3.3 Η ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

4.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υ=ΑΧ^2 ΜΕ Α#0

4.2 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υ=ΑΧ^2+ΒΧ+Γ ΜΕ Α#0 

5.1 ΣΥΝΟΛΑ 

5.2 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 

5.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

1.2 ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ 

1.4 ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑ 

1.5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 

1.6 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

2.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ 

2.2 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 

2.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ

2.4 ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΟΝΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ 

29 Δεκ 2020

ΒΙΒΛΙΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1-1.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ -ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

1.4 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.5 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΩΝ

1.6 ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ Χ0 

1.7 ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

2.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

2.4 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

2.5 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ-ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.9 ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ DE L΄HOSPITAL 

2.10 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 

3.4 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

3.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(x)=∫_α^x▒f(t)dt 

3.7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ 2021

 ΘΕΜΑΤΑ 2022